Palen met FSC® en PEFC keurmerk

Tegenwoordig staat houtwinning steeds meer in het teken van duurzaamheid. Een goed duurzaamheidskeurmerk verzekert ervan dat de houten palen en balken afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar het bos zelf, maar ook wordt er aandacht besteed aan de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn.

Hoe gaat dit precies in zijn werk? Door middel van certificering van het bosbeheer kunnen boseigenaren aantonen dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de regels en eisen van een duurzaamheids label. Uit een gecertificeerd bos kan vervolgens het gecertificeerd hout worden geoogst.  De gecertificeerde bedrijven verderop in de keten (de zogenaamde Chain of Custody) kunnen het hout met het keurmerk vervolgens verwerken in het eindproduct en deze op de markt brengen. Het hout kan alleen met keurmerk worden verkocht als alle bedrijven in de keten gecertificeerd zijn en werken volgens de regels van het keurmerk.

De 2 meest bekende duurzaamheids keurmerken zijn PEFC en FSC®. Van Biezen Hout Import is in het bezit van zowel het FSC-keurmerk als het PEFC keurmerk voor houten palen en houten balken.  FSC®  staat voor Forest Stewardship Council® en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Beide organisaties stellen hun eigen standaarden en regels op waaraan duurzaam bosbeheer moet voldoen. Beide organisatie hebben dus hun eigen standaarden en interpreteren niet elke situatie precies hetzelfde. Maar beide stimuleren het verantwoord bosbeheer en dragen bij aan de bescherming van de bossen wereldwijd. Alle houten palen en houten balken die wij leveren die voorzien zijn van het FSC® keurmerk of het PEFC keurmerk zijn dus afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.