Boompalen

Boompalen dienen ter versteviging en steun voor jonge aangeplante bomen. Een aangeplante boom heeft nog onvoldoende wortels ontwikkeld en kan bij sterke wind snel omwaaien. Bovendien zorgt een boompaal ervoor dat de wortels niet kunnen bewegen en daardoor beter aangroeien.

Voor bomen die maar geringe tijd steun nodig hebben kan je volstaan met onverduurzaamde boompalen. Het merendeel van de boompjes heeft echter  4 tot 7 jaar ondersteuning nodig. Hiervoor worden geimpregneerde boompalen gebruikt of palen met een hogere duurzaamheid zoals kastanje boompalen. Beide varianten zijn door ons leverbaar.

Bij het plaatsen van de paal moet u een afstand aanhouden van ongeveer 20-30 cm van van de boom. Ook de meest gebruikelijke windrichting is van groot belang: plaats de paal zuidwest ten opzichte van de boom zodat de boom van de paal wegwaait. U kunt ervoor kiezen om bij winderige gebieden of uit estetische overwegingen 2 of 3 palen te gebruiken per aanplant. Zorg ervoor dat de boompaal circa 10 cm  onder de kruin komt om schuurschade van takken te voorkomen

De Nationale Boomfeestdag (ook: Boomplantdag) wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde woensdag van maart. Deze dag staat in het teken van het behoud van bomen in de natuur en werd voor het eerst in april 1957 in Nederland georganiseerd. Duizenden kinderen van basisscholen in het hele land planten op de boomfeestdag jonge boompjes in parken, bossen en straten.

boompaalboompalen fruitteeltboompalen geschild