Houten Heipalen

Houten heipalen zijn palen in de bast die het gewicht afleiden van het bovenliggende bouwwerk  naar dieper gelegen zandlagen die stevig genoeg zijn om de bovenliggende constructie te dragen. Heipalen worden ook wel kleefpalen genoemd omdat zij bij het heien ook draagkracht ontlenen aan kleef, het “plakken” aan de zandlagen.

Houten heipalen worden met name gebruikt in de funderingen van lichte bouwconstructies. Zo worden de houten funderingspalen toegepast bij woningbouw, in rioleringswerken en in wegenbouw projecten.  In de agrarische sector wordt voor de kassenbouw gebruik gemaakt van de zogenaamde houten kaspalen .

De houten heipaal wordt hoofdzakelijk geleverd in Europees naaldhout. Veelal wordt gekozen voor de houtsoort Fijnspar (vurenhout), vanwege de rechtheid van deze houten palen.

Bij heiwerken moeten de houten heipalen ruim onder  de grondwaterpeil worden aangebracht zodat deze niet aan verrotting blootgesteld kunnen worden. Op de houten palen worden daarom vaak betonnen oplangers geslagen (ook we beton opzetters genoemd)  die de houten paalkop tot ver onder de grondwaterstand wegdrukken.

De houten heipalen zijn leverbaar in lengtes vanaf 2 meter tot aan 20 meter De standaard puntdiameters van de palen varieren van 10 cm tot en met 20 cm. Wij leveren de heipalen in alle gangbare diameters maar op verzoek zelfs tot aan een kop diameter van 50 cm.

 

heipalen met komo certificaatheipalen met PEFC